Our official site

RÆDY BASKETBALL CAMP

RAEDY´s koncept bygger på erfarenheter från Thomas Massambas liv som en av Sveriges mest framgångsrika basketspelare, och den livsstil kring sitt idrottande han haft under sin karriär.
Med över tio års erfarenhet som proffs i Europa på högsta nivå har Thomas skapat rutiner kring sitt utövande som innefattar fokus på kost, varierad fysisk träning och mentalt välmående genom bland annat yoga- och mindfulnessövningar.
RAEDY´s lägerkoncept bygger därför på att se HELA spelaren, och deltagarna kommer att få ta del av kunskap gällande såväl basketfärdigheter, kost, fysisk träning som olika tekniker för mentalt välmående.

LOCATION

Camp location varies per season. Cultural, and academic experiences for Swedish & international players

CAMPS

Multi-day youth & showcase events during the weekends, holidays & summers

CLINICS

Specialized 2 or 3 hour long events on holidays & weekend

MINDFULLNESS

Mindfulness is about focusing on being aware of yourself and what is present at this moment, in the present. The method is sometimes used in health care to reduce stress, anxiety and depression

YOGA

Different stretching techniques to better players agility

SKILLS

Offensive skills: shooting, rebounding, passing, and dribbling
Defensive skills: blocking, stealing, and again, rebounding

RÆDY BASKETBALL CAMP

Basketball Training is for advanced-level players or teams, specifically high school players going on to play in college, college players, and pro players and teams. Our Elite Training is not for everyone and is invite only!